Panssaroidut tai vahvistetut kassakaapit, lippaat ja ovet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 1.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös DPS) kohteena on turvakalusteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimittaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille.|| Turvakalusteita ovat esimerkiksi kassa-, paloturva- ja avainkaapit sekä niihin liittyvät lisätarvikkeet ja laitteet.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 DPS:n kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 576959-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet (35120000), Panssaroidut tai vahvistetut kassakaapit, lippaat ja ovet (44421000), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000)
EUVL S 234
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576959-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED