Pakastimet

Helsinki, Suomi | Helsingin yliopisto
Julkaistu 4 vuotta sitten | 15.4.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin yliopisto perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) tutkimuskäyttöön tulevien niin nestetyppi- kuin sähkötoimisten pakastimien (-80 °C ja kylmempien) kilpailuttamiseksi. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään mukaan kaikki tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset täyttäneet tarjoajat. Osallistumishakemuksen hyväksymisen jälkeen tarjoaja pystyy osallistumaan dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voidaan hyväksyä tarjoajia koko sen voimassaolon ajan, eikä tarjoajien määrää rajoiteta.|| Tilaaja täsmentää ja kuvaa kulloisenkin hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä järjestettävän kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Tarjoajilla on vähintään 10 päivää aikaa jättää tarjouksensa kulloiseenkin tarjouspyyntöön.

 

 

Ilmoitusnumero 175949-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pakastimet (39711120)
EUVL S 74
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin yliopisto
Helsinki
katri.e.leino@helsinki.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175949-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED