OSALLISTUMISPYYNTÖ Keski-Suomen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta, sopimuskausi ajalle 1.3.2022 (tavoite) – 29.2.2024 (+ jatko-optio)

Suomi | Jyväskylän kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.10.2021 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 18.10.2025 16:02 Alkuperäinen ilmoitus

Ammatillinen perhekotihoito Ammatillisella perhekodilla tarkoitetaan sijaishuollon yksikköä, jossa sijoitettujen lasten kanssa tosiasiallisesti asuu perhekotivanhempi tai perhekotivanhemmat ja jolla on voimassa oleva aluehallintoviraston myöntämä lupa antaa lastensuojelun ympärivuorokautista ammatillista perhehoitoa. Luvanvaraista perhehoitoa tarjotaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella (Perhehoitolaki 263/2015, 4 § ja laki perhehoitolain muuttamisesta 510/2016). Tässä hankinnassa perhekotitoiminta tarkoittaa myös luvanvaraisen perhehoidon luvan mukaisesti toimivaa SOS -lapsikylä-toimintaa. Lastensuojelun laitoshoito Lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidolla tarkoitetaan sijoitettujen lasten ympärivuorokautista hoitoa, jonka tulee olla lastensuojelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaista. Sijaishuollon tulee olla lainmukaista, turvallista ja laadultaan sellaista, että lapsen tarpeisiin voidaan vastata ja sijaishuollolle asetetut tavoitteet saavuttaa. Lastensuojelun vaativa laitoshoito Lastensuojelun sijaishuollon vaativalla laitoshoidolla tarkoitetaan sijoitettujen lasten tehostettua erityisosaamiseen perustuvaa ympärivuorokautista hoitoa, jonka tulee olla lastensuojelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaista. Hoidon tulee olla turvallista ja laadultaan sellaista, että lapsen tarpeisiin voidaan vastata ja sijaishuollolle asetetut tavoitteet saavuttaa.

Ilmoitusnumero 2021-084324
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI193 FI193 FI193 FI193
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki
Vapaudenkatu 32 / PL 193 40101 Jyväskylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma