Osallistumispyyntö: Juridiikan asiantuntijapalveluiden toimittajarekisteri

Suomi | UNA Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 15.2.2021 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 31.3.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

OSA-ALUE 1: Julkiset hankinnat ja hankintajuridiikan asiantuntijapalvelut OSA-ALUE 1: Julkiset hankinnat ja hankintajuridiikan asiantuntijapalvelut Toimeksiannot voivat koskea hankintastrategian ja hankinta-asiakirjojen valmistelua, avustamista valitun hankintastrategian mukaisessa prosessissa, hankintapäätöksen valmistelua ja markkinaoikeusvalituksia tai -vastineita sekä sopimus- että kaupallisten ehtojen laatimista. OSA-ALUE 2: Yhtiöoikeudelliset asiantuntijapalvelut OSA-ALUE 2: Yhtiöoikeudelliset asiantuntijapalvelut Osa-alueeseen sisältyy yhtiöoikeudellisiin asioihin liittyvä - juridinen neuvonta, - lausuntojen ja muistioiden laatiminen sekä - avustaminen sopimusten ja muiden oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa ja - tarvittaessa avustaminen sopimusneuvotteluissa. OSA-ALUE 3: Tietosuoja OSA-ALUE 3: Tietosuoja Osa-alueeseen sisältyy tietosuojaan liittyvä - juridinen neuvonta, - lausuntojen ja muistioiden laatiminen sekä - avustaminen tietosuojaan liittyvien asiakirjojen laatimisessa.

Ilmoitusnumero 2021-064763
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Oikeudelliset palvelut (79100000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI FI FI
Osoitetiedot UNA Oy
Biokatu 12 / 6.krs 33520 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma