Osallistumispyyntö: Julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 18.11.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Perusterveydenhuollon hankintakategoria Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen perusterveydenhuollon hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 2 Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategoria Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Kirurgian, sisätautien ja kardiologian hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 3 Anestesian ja tehohoidon hankintakategoria Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Anestesian ja tehohoidon hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 4 Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategoria Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Säteilyteknisten ja kuvantavien laitteiden hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 5 Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategoria Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Laboratoriolaitteiden ja tarvikkeiden hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 6 Sekalaiset palveluhankinnat Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen erilaisissa palveluhankinnoissa tarvitsemat palvelut. Tähän luokkaan sisältyvät kaikki muut paitsi eivät ICT- eivätkä sote-palveluhankinnat. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 10 ICT-hankinnat sekä ICT-hankintojen kehittäminen ja koulutus Tämä luokka kattaa HUSin Tietohallinnon erilaisissa hankinnoissa tarvitsemat palvelut. Tämä luokka sisältää myös strategiset ICT-hankinnat sekä Tietohallinnon hankinnoissaan tarvitsemat kehittämis- ja koulutuspalvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 7 Sote-palveluhankinnat Tämä luokka kattaa HUS Hankintojen Sote-palvelut -hankintakategorian tarvitsemat palvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 8 Strategiset hankinnat Tämä luokka kattaa HUSin muiden yksiköiden kuin HUS Tietohallinnon tarvitsemat palvelut erityisen laajoihin ja/tai monimutkaisiin ja/tai juridisesti erityisen haastaviin strategisiin hankintoihin liittyen. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Luokka 9 Hankintatoimen kehittäminen ja koulutus Tämä luokka kattaa HUSin muiden yksiköiden kuin HUS Tietohallinnon tarvitsemat julkisia hankintoja koskevat kehittämis- ja koulutuspalvelut. Ks. tarkemmin palvelukuvaus, liite 1. Luokkaa koskevat vaatimukset on esitetty kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".

Ilmoitusnumero 2021-086301
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Oikeudelliset palvelut (79100000), Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Uutistie 3 (PL 441 00029 HUS) 01770 Vantaa FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma