Oppimateriaalien graafinen suunnittelu ja taitto

Suomi | Opetushallitus
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.2.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Ks. kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus". Hankinnan kohteena olevien palvelujen hankintamenettelynä on dynaaminen hankintajärjestelmä (jäljempänä DPS). Ks. lisätietoja DPS:stä osallistumispyynnön kohdasta "Muut tiedot". DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. OPH toteuttaa hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 12.4.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. OPH varaa mahdollisuuden sulkea DPS tilapäisesti, esim. loma-aikoina, mikäli julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sen sallii.

Ilmoitusnumero 2021-065743
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Graafiset suunnittelupalvelut (79822500)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Opetushallitus
Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma