Opleidingsdiensten

Amsterdam, Alankomaat | UWV
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.3.2020 Määräaika: 26 vuotta kuluttua | 30.4.2050 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden, ontslagwerklozen en werkzoekenden met een ziekte of handicap. Als deze klanten extra ondersteuning nodig hebben, koopt UWV re-integratiedienstverlening in bij bedrijven. Voor klanten die dat nodig hebben, koopt UWV – vaak als onderdeel van een re-integratietraject – aanvullend een scholing of een functiegerichte vaardigheidstraining (hierna te noemen scholingen) in. Deze scholingen zijn er op gericht om de werkzoekende klanten te ondersteunen in de uitoefening van hun toekomstige functie.

 

 

Ilmoitusnumero 130723-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ammattikoulutuspalvelut (80500000)
EUVL S 55
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot UWV
Amsterdam
sjoerd.uiterwijkwinkel@uwv.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130723-2020:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED