Opleidingsdiensten

Amsterdam, Alankomaat | UWV
Julkaistu 4 vuotta sitten | 9.10.2020 Määräaika: 8 kuukautta kuluttua | 30.11.2024 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

Via dit Inkoopkader Scholingsdiensten 2021 (Let op: dit is geen DAS, maar een Inkoopkader) wenst UWV Scholingsdiensten in te kopen. De Scholingsdiensten die UWV inkoopt zijn bestemd voor Klanten voor wie UWV de re-integratieverantwoordelijkheid draagt. Soms is een scholingstraject onderdeel van een re-integratietraject. Voor alle deze Klanten geldt dat door Opdrachtgever is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen. De in te kopen Scholingsdiensten zijn er op gericht deze Klanten te ondersteunen in de uitoefening van hun toekomstige functie.

 

 

Ilmoitusnumero 476583-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ammattikoulutuspalvelut (80500000)
EUVL S 197
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot UWV
Amsterdam
sjoerd.uiterwijkwinkel@uwv.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476583-2020:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED