Ombouwen van motorvoertuigen

Amsterdam, Alankomaat | UWV
Julkaistu 5 vuotta sitten | 3.5.2019 Määräaika: 75 vuotta kuluttua | 20.6.2099 09:00 Alkuperäinen ilmoitus

In dit Inkoopkader, daterend uit 2019, en de daarbij behorende bijlagen wordt ingegaan op de aanpassingen aan voertuigen die UWV wenst in te kopen alsmede op de Aanvraageisen. Dit Inkoopkader is een vervolg op en vervangt daarmee het oude ‘Inkoopkader Aanpasbedrijven Voertuigen 2015’ daterend uit 2016.|| De aanpassingen die UWV inkoopt, zijn bestemd voor meerdere typen Klanten.|| Het ‘Inkoopkader Aanpasbedrijven 2019’ (hierna: Inkoopkader) is in werking per 1.7.2019.

 

 

Ilmoitusnumero 205656-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50100000), Moottoriajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto (50110000), Ajoneuvojen muuntaminen ja kunnostaminen (50117000), Moottoriajoneuvojen muuntaminen (50117100)
EUVL S 86
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot UWV
Amsterdam
inge.vandermeij@uwv.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205656-2019:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED