Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut

Kotka, Suomi | Sarastia Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 7.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena on Sarastia-konsernin omaan käyttöön tulevien, asiakkaille myytävien palvelujen kehittäminen ja ylläpito Microsoft Azuren pilvitekniikoilla. Lisäksi osan palveluista Sarastia myy omistajilleen, esimerkiksi Azure AD -palvelun pystyttäminen asiakkaan ottaessa käyttöön S365-talousjärjestelmää.|| On mahdollista, että hankintaan kuuluu myös Azure-pilven ja on-premises-ympäristöjen hybriditoteutuksia.|| Asiantuntijatyö, jolla toteutetaan edellä mainittu kehitys- ja ylläpitotyö voi olla esimerkiksi:|| — Suunnittelu- ja määrittely|| — Toteutus|| — Käyttöönotto|| — Palvelun hallinta|| — Kustannusten hallinta|| — Tietoturva|| — Koulutus|| — Dokumentointi.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan seuraavien palvelukokonaisuuksien hankintaan:|| Osa-alue 1: Azure-pohjaisten ratkaisukokonaisuuksien tai niiden osakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutustyö ”PaaS & SaaS & IaaS”|| Osa-alue 2: Azure-hallintamallien kehitys (esimerkiksi Azure-hallintamalli ja integraatiohallintamalli)|| Osa-alue 3: Azure DevOps -järjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan 1.8.2021, ja se on voimassa 31.7.2025 asti.|| Dynaaminen hankintajärjestelmän minikilpailutusten perusteella Sarastia konserni tilaa asiantuntijapalveluita.|| Ostettavien palveluiden sisältö ja vähimmäisvaatimukset määritellään kussakin minikilpailutuksessa erikseen.

 

 

Ilmoitusnumero 342597-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000)
EUVL S 129
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sarastia Oy
Kotka
hankinnat@sarastia.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342597-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED