Ohjelmistokehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen hankinta (DPS)

Suomi | Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 4 vuotta sitten | 11.2.2020 Määräaika: 6 vuotta kuluttua | 8.3.2030 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:n sisäisissä kilpailutuksissa tullaan hankkimaan Helsingin kaupungin ohjelmistokehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalveluita: - Suunnittelupalveluja: määrittely- ja arkkitehtuuripalveluja ja digitaalisten palvelujen palvelumuotoilua ja käyttöliittymäsuunnittelua - Ohjelmistokehityksen asiantuntija- ja ylläpitopalveluja: ohjelmistokehityspalveluja, testauspalveluja, ohjelmistojen ylläpitopalveluja, pilvipalvelujen asiantuntijapalveluja sekä teknologia- ja infrastruktuurikehityspalveluja - Tietoturva- ja tietosuojapalveluja: tietoturvallisuus-, auditointi- ja varautumispalveluja ja tietosuojapalveluja - Dataan, analytiikkaan, tekoälyyn ja ohjelmistorobotiikkaan liittyviä palveluja DPS:n sisäisten hankintojen kohteena voivat olla esimerkiksi yksittäiset asiantuntijaresurssit tai kokonaisten kehitystiimien hankinta. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella huomattavasti. Kaikki DPS:ään hyväksytyt tarjoajat voivat osallistua sisäisiin kilpailutuksiin. Liitteessä 1 Palvelukuvaus kuvataan tarkemmin ne palvelut joiden osaamista Helsingin kaupunki tulee todennäköisesti tarvitsemaan.

Alkuperäinen ilmoitus

Ilmoitusnumero 2020-038379
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupunginkanslia
PL 700 00099 Helsingin kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma