Nimetyillä teknologioilla toteutettavat ratkaisut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut

Suomi | 2M-IT Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 3.9.2020 Määräaika: 2 kuukautta kuluttua | 31.8.2024 12:31 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisia palveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina kilpailutetaan nimetyillä teknologioilla toteutettavia valmisratkaisuja, niihin liittyviä lisenssejä ja asiantuntijapalveluja. Nimetyt teknologiat voivat olla esimerkiksi, mutta ei pelkästään näihin rajoittuen, Microsoft, Oracle, SAP, Linux, Liferay, Drupal, IBM, Azure, AWS jne. Teknologia määritellään DPS sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Nimetty teknologia voi olla myös avoimeen lähdekoodiin perustuva ja tarjouspyynnössä voidaan mahdollistaa myös tarjoajan esittämän ja nimeämän teknologian käyttö toteutuksessa, mikäli se on muutoin sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön mukainen. Valmisratkaisuja ja lisenssejä hankitaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tuotettaviin palveluihin, jotka nimetään tarkemmin DPS sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Ratkaisuja voidaan hankkia käytettäväksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, sekä näihin tehtäviin liittyvissä tukitoimissa. Ne voidaan ottaa käyttöön 2M-IT Oy:n palvelutuotannossa osana yhden tai useamman asiakkaan palveluja. Asiantuntijatyön tarve voi vaihdella eri teknologioihin kohdistuviin sekä eri elinkaaren vaiheisiin liittyviin asiantuntijatarpeisiin. Asiantuntijapalvelut voivat liittyä ratkaisun perustamiseen, jatkokehittämiseen tai esimerkiksi pilvipalveluun siirrettyyn ratkaisuun sekä nykyisin lokaalisti olevan ratkaisun pilvipalveluun siirtämiseen. Asiantuntijaresurssien tarve voi kohdistua esimerkiksi seuraaviin kokonaisuuksiin: • Vaatimus- ja arkkitehtuurimäärittely • Käyttöliittymäsuunnittelu • Integraatiot ja migraatiot • Käyttöönoton suunnittelu ja käyttöönotto sekä käyttöönoton jälkeiset määrittelyt • Datan replikointi ja sisällön hallinta • Versiopäivitykset ja migraatiot • Testiympäristö(je)n palvelinalustan ja palveluiden hallinta, ylläpito ja tuki • Hallinta- ja ylläpitoprosessien kehittäminen • Projekteihin liittyvät projektipäällikköpalvelut • Nykyisten ratkaisujen jatkokehittäminen • Ohjelmointi, ohjelmistokehitys ja testaus • Käyttöönottoon liittyvä henkilöstökoulutus • Mobiiliapplikaatiot Hankittavat ratkaisut ja palvelut voivat koostua toimittajan omista palveluista ja tuotteista tai toimittajan kautta tulevista alihankkijan lisensoiduista palveluista ja tuotteista. Palvelutuotannossa voidaan hyödyntää joko Tilaajan olemassa olevaa omaa käyttöpalvelu- ja muuta kapasiteettia tai tämä voidaan sisällyttää hankinnan kohteeseen. Hankinnat tehdään DPS sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Hankinnan kohteena voi olla edellä mainitun mukainen valmisratkaisu, siihen liittyvät lisenssit, asiantuntijaresurssi tai näiden yhdistelmä.

Ilmoitusnumero 2020-053011
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot 2M-IT Oy
Joukahaisenkatu 9 B 20520 Turku FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma