Moduler

Nacka, Ruotsi | Nacka kommun
Julkaistu 6 vuotta sitten | 31.5.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem (DIS) för Bostadsmoduler inklusive komplementsbyggnader.|| Det kan avse både hyra under olika perioder eller köp av bostadsmoduler inklusive komplementsbyggnader.|| Det kan även avse tillhörande markberedning.|| Det kan aven avse tillhörande tjänster som drift och skötsel.|| Kommuner ser i de flesta fall till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns.|| Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under 25 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning.|| Nacka kommun har rätt att avsluta det dynamiska inköpssystemet i förtid. Nacka kommun har även rätt att använda andra upphandlingsformer inom avtalsområdet under avtalsperioden. Inga volymer garanteras.|| Vid förfrågan som görs genom förnyad konkurrensutsättning hos samtliga anslutna leverantörer kommer utvärdering ske på olika kriterier beroende på det aktuella behovet.

 

 

Ilmoitusnumero 233254-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Moduulit (31731100)
EUVL S 102
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Nacka kommun
Nacka
kenneth.lindrooth@nacka.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233254-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED