Møbler

København, Tanska | Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Julkaistu 2 vuotta sitten | 22.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at oprette et dynamisk indkøbssystem for levering af inventar, herunder optage ansøgere som efterlever egnethedskravene, og som ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene.|| Det dynamiske indkøbssystem anvendes til indretning af alle lokaletyper i Københavns Kommune. Dvs. at systemet både kan anvendes til indretning af f.eks. skoler, daginstitutioner, ældreboliger samt fritids- og kulturtilbud. Se yderligere information i Prækvalifikationsbetingelserne.|| Tryk her https://permalink.mercell.com/167343433.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 594343-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Huonekalut (39100000), Sisustaminen (39200000)
EUVL S 226
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
København
qi3s@kk.dk
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594343-2021:TEXT:DA:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED