Mobila byggnader och modulbyggnader

Stockholm, Ruotsi | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Julkaistu 4 vuotta sitten | 11.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar.|| Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning.|| Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar.|| Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

 

 

Ilmoitusnumero 424915-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Modulaariset ja siirrettävät rakennukset (44211100)
EUVL S 177
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Stockholm
martin.segerstedt@sisab.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424915-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED