Mobila byggnader och modulbyggnader

Djursholm, Ruotsi | Danderyds kommun
Julkaistu 4 vuotta sitten | 27.4.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Inbjudan till att delta i DIS-systemet|| Danderyd kommun inbjuder härmed leverantörer till att inkomma med Anbudsansökan för anslutning till dynamiskt inköpssystem avseende successiva upphandlingar för hyra av moduluppställning, etablering och avetablering av förskole- och skollokaler.|| Denna Anbudsinfordran syftar till att få leverantörer att ansluta sig till inköpssystemet DIS i TendSign.|| Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas.|| DIS:ets giltighetstid är 10 år.

 

 

Ilmoitusnumero 193146-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Elementtirakennukset (44211000), Modulaariset ja siirrettävät rakennukset (44211100)
EUVL S 82
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Danderyds kommun
Djursholm
Ingmarie.Wester@danderyd.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193146-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED