Miljötjänster

Malmö, Ruotsi | Länsstyrelsen i Skåne län
Julkaistu 2 vuotta sitten | 22.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Länsstyrelsen Skåne inbjuder er härmed att inkomma med anbudsansökan i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem för undersökningar av arter och livsmiljöer (exempelvis naturtyper, biotoper etc.).

 

 

Ilmoitusnumero 141624-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ympäristönsuojelu (90720000), Uhanalaisten lajien suojelupalvelut (90721700), Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000), Ympäristöauditointi (90714000)
EUVL S 56
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
gun.gustafsson@lansstyrelsen.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141624-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED