Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta KEUDno-2020-527

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE Tässä ehdokas ilmoittaa luokat, joita hakemus koskee. Luokka 1 Tuettu asuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa. Luokka 2 Palveluasuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa. Luokka 3 Tehostettu Palveluasuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa. Luokka 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta Hankinnan kohteena on ammatillinen tukihenkilöpalvelu. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sosiaalihuoltolain 11 §:n tarkoittama tuen tarve. Palvelun tehtävänä on asiakkaan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Palvelun tehtävänä on tukea asiakkaan vahvuuksia ja kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään. Palveluun kuuluu yhteistyö tilaajan, asiakkaan muiden palvelunantajien ja sidosryhmien sekä tarvittaessa asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. Palvelu perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa. Luokka 5 Ensisuojapalvelu Hankinnan kohteena on ensisuojapalvelu asunnottomille henkilöille. Kyseessä on tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu, jonne voi tulla myös päihtyneenä. Palvelun tarkoituksena on edistää asunnottomien ja päihtyneiden henkilöiden turvallisuutta. Palvelun tarkoituksena on myös tarjota asiakkaille tukea, ohjausta ja neuvontaa, joka edistää elämänhallintaa ja auttaa hakeutumaan palvelutarvetta vastaavaan palveluun. Palvelussa noudatetaan soveltuvin osin päihdepalvelujen laatusuosituksia. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa. Luokka 6 (palvelun nimi) Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 7 (palvelun nimi) Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 8 (palvelun nimi) Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Ilmoitusnumero 2021-074066
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI FI FI FI FI FI FI FI FI FI
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma