Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinta

Suomi | Oulun kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Tuettu asuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Luokka 1 Tuettu asuminen jakaantuu osiin 1A Tuettu asuminen ja 1B Tuettu asuminen aktiivisesti päihteitä käyttäville asiakkaille. Osat 1A ja 1B voi tarjota yhdessä tai erikseen. Palvelun hinnan perusteena on vuorokausihinta tai tuntihinta. Lisäksi voidaan sopia tuntihintaperusteisesta lisäohjauksesta asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä PALVELUKUVAUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASUMISPALVELUT. Kyseessä on luonnosasiakirja, jonka sisältö voi muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Palveluntuottajien on tutustuttava tarkoin lopullisiin asiakirjoihin. Luokka 2 Palveluasuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Luokka 2 Palveluasuminen jakaantuu osiin 2A Palveluasuminen yöaikaisella hälytysmahdollisuudella ja 2B Palveluasuminen aktiivisesti päihteitä käyttäville asiakkaille yöaikaisella hälytysmahdollisuudella. Osat 2A ja 2B voi tarjota yhdessä tai erikseen. Palvelun hinnan perusteena on vuorokausihinta. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä PALVELUKUVAUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASUMISPALVELUT. Kyseessä on luonnosasiakirja, jonka sisältö voi muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Palveluntuottajien on tutustuttava tarkoin lopullisiin asiakirjoihin. Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve. Palveluun kuuluu asiakkaan aktiivinen ja suunnitelmallinen kuntoutus ja muu asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen jakaantuu osiin 3A Tehostettu palveluasuminen 3B Vaativa tehostettu palveluasuminen, 3C Tehostettu palveluasuminen aktiivisesti päihteitä käyttäville asiakkaille ja Osat 3A ja 3B on tarjottava yhdessä. Osan 3 C voi tarjota yhdessä tai erikseen. Palvelun hinnan perusteena on vuorokausihinta. Palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä PALVELUKUVAUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASUMISPALVELUT. Kyseessä on luonnosasiakirja, jonka sisältö voi muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Palveluntuottajien on tutustuttava tarkoin lopullisiin asiakirjoihin. ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE 1 ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE. Tässä ehdokas ilmoittaa luokat joita hakemus koskee. Luokka 4 Asumiseen liittyvä sosiaalinen kuntoutus Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 5 Ammatillinen tukihenkilöpalvelu Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 6 Kehittämispalvelut Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Ilmoitusnumero 2021-069244
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1D9 FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D FI1D
Osoitetiedot Oulun kaupunki
kirjaamo, PL 71 (Kansankatu 55A) 90015 Oulun kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma