Metaalzouten

Apeldoorn, Alankomaat | Waterschap Vallei en Veluwe
Julkaistu 6 vuotta sitten | 16.5.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Deze selectieleidraad betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor metaalzouten en overige chemicaliën.|| De volgende Waterschappen hebben besloten gezamenlijk over te gaan tot het instellen van een DAS ten behoeve van het inkopen van Metaalzouten en Overige chemicaliën voor het afvalwaterzuiveringsproces en dit gezamenlijk aan te besteden:|| — Waterschap Aa en Maas,|| — Waterschap Brabantse Delta,|| — Waterschap Drents Overijsselse Delta,|| — Waterschap Hollandse Delta,|| — Waterschap Noorderzijlvest,|| — Waterschap Rijn en IJssel,|| — Waterschap Rivierenland,|| — Waterschap Scheldestromen,|| — Waterschap Vallei en Veluwe,|| — Waterschap Vechtstromen,|| — Waterschap Zuiderzeeland,|| — Waterschapsbedrijf Limburg,|| — Hoogheemraadschap van Rijnland,|| — Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,|| — Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 

 

Ilmoitusnumero 208472-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kaasut (24100000), Erilaiset happamat metallien suolat (24314000), Hienokemikaalit ja erilaiset kemialliset tuotteet (24900000), Aktiivihiili (24954000)
EUVL S 92
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Waterschap Vallei en Veluwe
Apeldoorn
mandy.broekhof@hetnic.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208472-2018:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED