Meri-Lapin lastensuojelulain mukainen ympärivuorokautinen ammatillinen perhekotihoito ja laitoshoito

Suomi | Kemin kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 19.10.2020 Määräaika: 7 kuukautta kuluttua | 31.12.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Ammatillinen perhekotihoito Ammatillisella perhekotihoidolla tarkoitetaan aluehallintoviranomaisen tai Valviran luvalla toimivaa sijaishuollon yksikköä, jossa lasten kanssa tosiasiallisesti asuu kokoaikaisesti perhekotivanhempi tai -vanhemmat. Ammatillinen perhekotihoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. Palvelu on oireettomille tai lievästi oirehtiville lapsille. Lapset voivat tarvita kuntoutusta, joka voidaan järjestää perhekodissa. Lapsilla voi olla käytöshäiriöitä, psyykkistä oireilua, päihteiden käyttöä tai asosiaalista käyttäytymistä. Lapsi sijoitetaan ammatilliseen perhekotiin, kun lapsen hoito tai käytös on liian haasteellista sijaisperheelle, mutta lapsi ei tarvitse lastensuojelun laitospaikkaa. Ks. tarkempi kuvaus liitteeltä 1 Palvelukuvaus. Laitoshoito: perustaso Laitoshoidolla tarkoitetaan aluehallintoviraston tai Valviran luvalla toimivaa sijais-huollon yksikköä, jossa lapsia hoitaa koulutettu henkilökunta vuorotyössä ympäri-vuorokautisesti. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näi-hin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Muita lastensuojelulaitoksia ovat esimer-kiksi vastaanottokodit ja nuorisokodit. Palvelu on suunnattu vakavasti oirehtiville lapsille. Lapset tarvitsevat kuntoutusta, joka voidaan järjestää vain laitoshoidossa. Lapsille voi olla vakavia käytöshäiriöitä, psyykkistä oireilua, päihteiden käyttöä tai asosiaalista käyttäytymistä. Ks. tarkempi kuvaus liitteeltä 1 Palvelukuvaus. Laitoshoito: vaativa taso Laitoshoidolla tarkoitetaan aluehallintoviraston tai Valviran luvalla toimivaa sijaishuollon yksikköä, jossa lapsia hoitaa koulutettu henkilökunta vuorotyössä ympärivuorokautisesti. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Muita lastensuojelulaitoksia ovat esimerkiksi vastaanottokodit ja nuorisokodit. Palvelun kohderyhmään kuuluvat vakavasti oirehtivat lapset, sekä vaarallisesti oirehtivat itselle tai muille uhaksi olevat lapset. Lapsilla voi olla mm. aggressiivista käytöstä, voimakasta psyykkistä oireilua, runsasta päihteiden käyttöä, asosiaalisuutta tai vakavilla rikoksilla oireilua. Ks. tarkempi kuvaus liitteeltä 1 Palvelukuvaus.

Ilmoitusnumero 2020-056272
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000), Sosiaalityö (85310000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D7 FI1D7 FI1D7 FI1D7
Osoitetiedot Kemin kaupunki
Valtakatu 26 94100 Kemi FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma