Medical gases

Naas, Irlanti | Health Service Executive (HSE)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.11.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 29.11.2026 18:00 Alkuperäinen ilmoitus

HSE Procurement, on behalf of all HSE locations and HSE funded bodies such as section 38 and section 39 bodies, intends to invite applications from companies / organizations with capacity, expertise and capability relating to the delivery and provision Medical Gases and all associated products / accessories and Training programmes (to include Medical Gas Cylinder operation and handling training) on a National basis for appointment to a Dynamic Purchasing System (DPS)

 

 

Ilmoitusnumero 558389-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Helium (24111300), Lääkintäkaasut (24111500), Happi (24111900), Epäorgaaniset happiyhdisteet (24112000), Hiilidioksidi (24112100), Nesteytetty ilma ja paineilma (24113000), Nesteytetty ilma (24113100), Lääketieteelliset laitteet (33100000), Erilaiset lääkintälaitteet ja -tuotteet (33190000), Lääketieteellisten laitteiden korjaus ja huolto (50421000), Ammattikoulutuspalvelut (80500000), Tekniset koulutuspalvelut (80531200)
EUVL S 212
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Health Service Executive (HSE)
Naas
frank.cantwell@hse.ie
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558389-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED