Markskötsel

Malmö, Ruotsi | Länsstyrelsen i Skåne län
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ansökan om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem s.k. DIS gällande manuell/motormanuell skötsel av natur- och kulturmiljöer.|| Uppdraget innebär slåtter, restaureringsarbetet och röjning i marker med höga naturvärden som inte sköts genom avtal med markägare/arrendatorer eller genom andra avtal. DIS:et kommer att ha en avtalslängd på åtta år.|| Mer information om DIS finns i förfrågningsunderlaget eller på www.upphandlingsmydigheten.se

 

 

Ilmoitusnumero 099327-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut (77310000), Rikkakasvien kitkeminen (77312000), Maa-alueiden hoito (77314000)
EUVL S 40
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
gun.gustafsson@lansstyrelsen.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099327-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED