Máquinas procesadoras de datos (hardware)

Pamplona, Espanja | Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Julkaistu 3 vuotta sitten | 13.8.2021 Alkuperäinen ilmoitus

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto el suministro de equipamiento con destino a los centros dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

 

 

Ilmoitusnumero 411540-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto) (30210000)
EUVL S 156
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Pamplona
steysi@navarra.es
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411540-2021:TEXT:ES:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED