Mainonta- ja markkinointipalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 9.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat viestintä- ja markkinointipalvelut Hansel Oy:n asiakkaille.|| DPS:n kohde on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen):|| 1. Kokonaispalvelu|| 2. Erillispalvelut.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 (Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot).|| DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kyseiseen luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen (1.12.2020) ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään kuusi (6) vuotta kuitenkin siten, että kaikki hankintasopimukset päättyvät viimeistään 30.11.2028.

 

 

Ilmoitusnumero 476104-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet (48500000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tutkimuspalvelut (73110000), Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot (79300000), Markkinatutkimuspalvelut (79310000), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Mainoskampanjapalvelut (79341400), Markkinointi (79342000), Markkinointijohdon konsulttipalvelut (79413000), Kriisinhallintapalvelut (79430000), Henkilöstökoulutus (79632000), Painatus ja siihen liittyvät palvelut (79800000), Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut (79950000), Elokuva- ja videopalvelut (92100000), Viestintä- ja mainostuotteet (39294100)
EUVL S 197
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476104-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED