Maanteiden päällystysurakoiden dynaaminen hankintajärjestelmä 2020-2024

Tampere, Suomi | Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Julkaistu 4 vuotta sitten | 22.10.2019 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 31.12.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita. Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.

Ilmoitusnumero 2019-021670
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Teiden päällystystyöt (45233220)
Hankintayksiköntyyppi WORKS
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere
+358 503962640
Tomi Keisala
tomi.keisala@ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252626&tpk=60f269cf-2af6-4d07-a913-16396939384a
Liitteet
Lähde Hilma