Lukot, avaimet ja saranat

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös DPS) kohteena on lukitusjärjestelmät ja -laitteet, sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 DPS:n kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 623540-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lukot, avaimet ja saranat (44520000), Lukkojen osat (44522400), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000), Lukkosepänpalvelut (98395000)
EUVL S 250
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623540-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED