Leikkaus- ja toimenpidemikroskoopit

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 19.11.2021 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 31.12.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaus- ja toimenpidemikroskooppien dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan erilaisia mikroskooppeja kirurgian tarpeisiin sekä näihin liittyvät laitekohtaiset tarvikkeet. Mikroskooppeja käytetäään muun muassa pään alueen kirurgiassa, ortopediassa, neurokirurgiassa ja verisuonikirurgiassa. Myös muiden erikoisalojen mikroskoopit hankitaan tämän järjestelmän kautta. Laboratoriokäyttöön soveltuvat mikroskoopit eivät sisälly tähän dynaamiseen järjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeella ja kohdassa Muut ehdot. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Ilmoitusnumero 2021-086393
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma