Lastensuojelun ostopalvelut, Siun sote

Suomi | Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.12.2020 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 31.12.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää osallistumishakemusta lastensuojelulain alaisista Siun soten lastensuojelun ostopalveluista dynaamiseen hankintajärjestelmään, joka on avoinna 18.12.2020 - 31.12.2024. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville ehdokkaille koko sen keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä koostuu perustamisvaiheesta ja hankintavaiheesta. Hankinnat tehdään järjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä eli sisäisillä kilpailutuksilla. Vain osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä ehdokkailla on oikeus tehdä tarjouksia hankintavaiheen sisäisiin kilpailutuksiin. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla lastensuojelun sijaishuollon hankitaan 1.4.2021 alkaen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Ilmoitusnumero 2020-060868
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut (85311300)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D3 FI1D3 FI1D8 FI1D2 FI1D1 FI1C5 FI193
Osoitetiedot Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Linnunlahdentie 2 80110 Joensuu FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma