Laddningsanordningar

Stockholm, Ruotsi | SKL Kommentus Inköpscentral AB
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Syftet med DISet är att upphandlande myndigheter (UM) inom kommunal och regional sektor - samt i förekommande fall statliga upphandlande myndigheter - ska uppnå sin ambition att bidra till en bättre miljö i kommunen/regionen. Vidare ska arbetet med att bli fossiloberoende senast 2030 förenklas genom att erbjuda ett DIS som innehåller den hårdvara och de tjänster, samt service, som behövs för att upprätta laddningspunkter.|| Målet är att DISet ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning. Detta för att UM både ska kunna komplettera befintlig laddinfrastruktur och planera för sina kommande behov av laddningspunkter.

 

 

Ilmoitusnumero 138180-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tapahtumakäsittelyohjelmatuotteet (48217000), Asiakassuhteiden hoito-ohjelmatuotteet (48445000), Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen (51100000), Rahastusautomaatit (30144400), Lataajat (31158000), Akunlatauslaitteet (31158100), Moottoreiden ja ajoneuvojen sähkölaitteet (31610000), Laturit (31681500)
EUVL S 58
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot SKL Kommentus Inköpscentral AB
Stockholm
ebba.melchior@sklkommentus.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138180-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED