Laboratory reagents

Belfast, Iso-Britannia | NI Water and its Subsidiaries
Julkaistu 5 vuotta sitten | 10.11.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Dynamic Purchasing System for Supply and Delivery of Analytical Laboratory Chemicals for NI Water laboratories. The DPS will be divided into 3 categories:|| — Category 1: Guide 34 Analytical Chemicals,|| — Category 2: Validated Analytical Chemicals,|| — Category 3: General Analytical Chemicals Economic Operator's can apply to be admitted to one or more of the different categories.

 

 

Ilmoitusnumero 497430-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kemialliset tuotteet (24000000), Epäorgaaniset ja orgaaniset peruskemikaalit (24300000), Orgaaniset peruskemikaalit (24320000), Erilaiset kemialliset valmisteet (24327000), Kemialliset valmisteet (24950000), Erilaiset kemialliset tuotteet (24960000), Laboratorioreagenssit (33696500)
EUVL S 217
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot NI Water and its Subsidiaries
Belfast
sourcing@niwater.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497430-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED