Laboratorioreagenssit

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat reagenssit, kitit, kemikaalit laboratoiden käyttöön (kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia, genetiikka, preanalytiikka).|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Tuotteet ja niiden tarkemmat vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

 

 

Ilmoitusnumero 115041-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratorioreagenssit (33696500)
EUVL S 46
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
Mervi.ahokannas@hus.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115041-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED