Laboratorietjänster

Göteborg, Ruotsi | Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Julkaistu 6 vuotta sitten | 17.5.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Förvaltningen för Inköp och upphandling (Inköp och upphandling) bjuder härmed in leverantörer till att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt inköpssystem (DIS) i enlighet med upphandlingsdokumentet.|| Syftet med DIS:et är att beställare efter eget behov ska kunna göra avrop inom DIS:et av laboratorietjänster för livsmedel och miljö av mikrobiologiska och/eller kemiska analyser inom exempelvis livsmedel, dricksvatten, bassängbad, strandbad, råvatten, lakvatten, grundvatten, recipientvatten, slam, avlopp, muddermassor, avfall etc.|| Bortse från angivna datum för nedanstående (korrekta uppgifter anges i upphandlingsdokumenten):|| — IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar.|| — IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud.

 

 

Ilmoitusnumero 211139-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Laboratoriopalvelut (71900000)
EUVL S 93
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Göteborg
matilda.olenmark@ink.goteborg.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211139-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED