Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Tampere, Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 18.11.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan asiakaskohtaisesti räätälöidyt leikkauspakkaukset Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja niiden sidosyksiköille: Etelä-Pohjanmaan (1.4.2022 lähtien), Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Tilaajina voi olla Tuomi Logistiikan lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta Logistiikka Oy ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat leikkauspakkaukset.

 

 

Ilmoitusnumero 552571-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000)
EUVL S 225
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Tampere
timo.manninen@tuomilogistiikka.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552571-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED