Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Tampere, Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 2 vuotta sitten | 22.10.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueensairaanhoitopiirien Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueille lukuunottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy, Kanta Logistiikka Oy ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä omistajilleen ja sidosyksiköilleen.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet.

 

 

Ilmoitusnumero 535833-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 206
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Tampere
timo.manninen@tuomilogistiikka.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535833-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED