Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia tehohoidon lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tehohoidon lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.|| Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta).|| Luokat:|| 1. AV-laskimopumput ja niiden tarvikkeet|| 2. Hengityksenhoito (CPAP) koti- ja sairaalakäyttöön ja niiden tarvikkeet|| 3. Veren -ja nesteenlämmityslaitteet ja niiden tarvikkeet.|| Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan.|| Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

 

 

Ilmoitusnumero 010455-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 7
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
logistiikka.hankinta@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:010455-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED