Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

HUS, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden vastasyntyneiden keltaisuuden hoitoon käytettävät sinivalolaitteet, oheistarvikkeet sekä tarvittaessa niihin liittyvät palvelut (mm. huolto, koulutus, prosessien ja tuotevalikoiman kehittäminen sekä sopimuksen aikainen yhteistoiminta).|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Laitteet, tarvikkeet ja niiden tarkemmat vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

 

 

Ilmoitusnumero 254331-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
EUVL S 98
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HUS
logistiikka.kilpailutus@hus.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254331-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED