Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Julkaistu 4 vuotta sitten | 14.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä.|| Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat:|| 1. Sähköimulaitteet|| 2. Pleuraimut ja -tarvikkeet|| 3. Sähköimulaitteiden yleistarvikkeet.|| Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan osa-alueeseen.|| Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.|| Hankintaan kuuluu tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus-, huolto tms. palvelut.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

 

 

Ilmoitusnumero 484589-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000), Leikkaussalilaitteet ja instrumentit (33162000)
EUVL S 200
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Helsinki
logistiikka.kilpailutus@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484589-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED