Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 31.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden haavanhoidon tuotteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät palvelut, kuten esimerkiksi koulutuspalvelut.|| Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja erityisesti sen liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Tuotteet ja niiden tarkemmat vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

 

 

Ilmoitusnumero 639799-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Siteet (33141110), Kiinnittyvät siteet (33141111), Laastarit (33141112), Sidetarpeet (33141113), Sideharso (33141114), Sideharsotaitokset (33141116), Haavasiteet (33141119), Dreenitarvikkeet (33141642)
EUVL S 255
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
logistiikka.kilpailutus@hus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639799-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED