Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

Vantaa, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 21.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) leikkausvalaisimien hankkimiseksi. Valaisimia hankitaan leikkaussalikäyttöön.|| Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa. Leikkausvalaisinten dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2026 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

 

 

Ilmoitusnumero 369152-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Kirurgiset lamput (33167000)
EUVL S 139
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Vantaa
logistiikka.hankinta@hus.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369152-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED