Lääketieteelliset laitteet

Jyväskylä, Suomi | Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 8.12.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa ultraäänilaitteita koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän. Hankinta on jaettu seitsemään Laiteluokkaan.|| A. Radiologiset ultraäänilaitteet|| B. Gynekologiset ja obstetriset ultraäänilaitteet|| C. Päivystys-, leikkaus-, anestesia- ja teho-osastotoiminnan ultraää-nilaitteet|| D. Pediatriset ultraäänilaitteet|| E. Kliinisen neurofysiologian ultraäänilaitteet|| F. Reumatologiset ultraäänilaitteet|| G. Fysiatriset ultraäänilaitteet|| Tarkempi hankinnan kuvaus liitteessä 1. hankinnan kuvaus

 

 

Ilmoitusnumero 626400-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Ultraäänikuvauslaitteet (33112300)
EUVL S 238
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Jyväskylä
Tarjous@ksshp.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626400-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED