Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet

HUS, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 4.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä ilmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat tilaajan käyttöön tulevat CPT-pakkaukset.|| Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ennakoitu arvio hankinnan kokonaisarvosta 48 kk aikajaksolle on 14 400 000 EUR, alv 0 %.

 

 

Ilmoitusnumero 221838-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000)
EUVL S 86
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HUS
logistiikka.kilpailutus@hus.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221838-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED