Lääketieteelliset apuvälineet

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 29.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) prosessiohjattujen proteesien hankintaan.|| Hankinnan kohteena on yksilöllisen tarvehankinnan puitteissa tehdyn apuvälinearvion perusteella suoritettava hankinta. Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa. Hankinta voi myös sisältää testijakson, jonka perusteella tehdään päätös mahdollisen proteesin hankinnasta sekä varaosat ja ylläpidon hankittavalle proteesille.|| Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.|| Prosessoriohjattujen proteesien dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

 

 

Ilmoitusnumero 490830-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset apuvälineet (33196000)
EUVL S 189
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
logistiikka.hankinta@hus.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490830-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED