Lääkäripalvelut

Helsinki, Suomi | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 4 vuotta sitten | 7.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa päivystystoiminnan tarvitsemat yleislääkäritasoiset vuokralääkäripalvelut. Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri. Dynaamisen toimittajarekisterin toimintaperiaatteet on kuvattu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteessä 1.|| Dynaaminen toimittajarekisteri on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen:|| A. Pääkaupunkiseutu|| B. Uusimaa.|| Osa-alueelta A hankitaan palvelua Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueelle ja osa-alueelta B muualle Uudellemaalle. Hankintayksikkö varaa oikeuden perustaa uusia osa-alueita dynaamisen toimittajarekisterin voimassaoloaikana.

 

 

Ilmoitusnumero 471903-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääkäripalvelut (85121000)
EUVL S 195
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Helsinki
mons.vermis@gmail.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471903-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED