Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

Tampere, Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 31.8.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan Tuomen välittämät henkilökuljetukset sekä muita kuljetuksia, kuten henkilökuljetuskalustolla suoritettavia tavarakuljetuksia.|| Dynaamisen hankinnan kuvaus|| Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kilpailutetaan kaikki Tuomi Logistiikka Oy:n välittämät henkilökuljetukset sekä pieniä tavarakuljetuksia henkilökuljetuskalustolla. Erilaisia kuljetuskilpailutuksia avataan järjestelmän voimassaoloaikana, ja kilpailutuksen kohteet voivat poiketa hieman toisistaan samoin kuin hankintakohtaiset kalustovaatimukset.|| Järjestelmään voi hakeutua koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutuksiin, vaan hyväksymisen jälkeen tulee erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille.|| Voimassa oleviin sopimukseen eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen.|| Järjestelmän ulkopuolella on vain tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitetulla kalustolla suoritettavat tavarakuljetukset sekä Tuomi Logistiikan kilpailuttamat asiakkaiden erilliskilpailutukset, kuten kuntien omat kuljetussopimukset, joista kunta itse solmii sopimuksen. Lisäksi hankintajärjestelmän ulkopuolella on mahdollisesti omalta konsernilta tehtävät hankinnat.|| Lisäksi Tuomi Logistiikalle saattaa tulla välitettäväksi henkilökuljetuksia, jotka on kuntien itsensä kilpailuttamia ja heidän solmimiaan hankintasopimuksia, jotka siirtyvät Tuomen hallintaan kesken sopimuskauden. Sopimusten päätyttyä nämäkin kuljetukset kilpailutetaan tämän dynaamisen järjestelmän kautta.

 

 

Ilmoitusnumero 407190-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000)
EUVL S 168
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Tampere
hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407190-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED