Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

Lahti, Suomi | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Julkaistu 5 vuotta sitten | 24.9.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnan kohteena ovat pääosin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tuottaminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) toiminta-alueella. Kuljetustilaukset välitetään PHHYKYn erikseen kilpailuttaman välityskeskuksen toimesta niille liikennöitsijöille, joiden kanssa PHHYKY on solminut sopimukset henkilökuljetuspalvelun tuottamisesta. Kuljetukset tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisesti. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä voidaan järjestää useita kilpailutuksia, joiden tarkemmat ehdot vahvistetaan kunkin kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyminen ei velvoita liikennöitsijöitä osallistumaan järjestelmän sisäisiin tarjouskilpailuihin.

 

 

Ilmoitusnumero 448541-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000)
EUVL S 184
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Lahti
tomi.jarvinen@phhyky.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448541-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED