Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

Jyväskylä, Suomi | Jyväskylän kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 19.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tällä hankintamenettelyllä perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka puitteissa hankitaan Äänekosken, Jämsä–Kuhmoisen, Toivakan, Saarikan (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi), Wiitaunionin (Viitasaari ja Pihtipudas), Laukaan, Muuramen, Keuruun, Kinnulan ja Hankasalmen (myöhemmin hankintayksikön edustajat) sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetusten henkilöliikennekuljetuspalveluita tilaajien matkaoikeusasiakkaille. Henkilöliikennepalveluita käytetään hankintayksiköiden edustajille vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, erityishuolto- ja lastensuojelulain alaisiin sekä työ-, toimintakeskus-, päivätoiminta- ja päiväkeskusasiakkaiden kuljetuksiin.|| Jyväskylän kaupungilla on erillinen vastaavien kuljetusten hankintaan kohdennettu dynaaminen hankintäjärjestelmä jo käytössään, mutta Jyväskylän kaupunki siirtää edellä mainittujen henkilöliikennepalveluiden kuljetushankinnat tämän hankintajärjestelmän piiriin. Jyväskylän kaupunki siirtyy kuljetusalueellisesti maakunnalliseen henkilöliikenteen kuljetusalueeseen 15.1.2022 alkaen.|| Hankinnan tavoitteena on turvata kuljetuspalveluasiakkaiden yhdenvertainen, luotettava ja toimiva mahdollisuus lakisääteisiin kuljetusmatkoihin.|| Hankinta on laaja kokonaisuus, jossa pyritään hyvällä yhteistyöllä ja kehittämisellä luomaan selkeä ja ratkaisukeskeinen toimintamalli.|| Hankintayksikön edustajat tavoittelevat dynaamisella hankintajärjestelmällä sitä, että tarpeen mukaiset tarjouskilpailut voidaan toteuttaa joustavasti ja nopeasti. Tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistaa mm. ennalta tiedossa olevat sopimusehdot.

 

 

Ilmoitusnumero 493591-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000)
EUVL S 203
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki
Jyväskylä
sari.hyotylainen@jyvaskyla.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493591-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED