Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

Lappeenranta, Suomi | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Julkaistu 5 vuotta sitten | 15.1.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Eksote pyytää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään.|| Hankinnan kohteena ovat Eksoten asiakkaiden kiireettömät henkilökuljetukset palveluntuottajan ajoneuvoilla seuraaville kuljetustyypeille:|| A. Asiakkaiden tilaamat kuljetukset|| B. Eksoten tilaamat yksittäiset henkilö- tai tavarakuljetukset|| C. Säännöllisesti toistuvat kuljetukset.|| Kuljetukset välittää erikseen kilpailutettava välityspalvelua tuottava yritys. Tiedot laitteiden tai sovelluksen käytöstä ja niistä palveluntuottajalle syntyvistä kustannuksista toimitetaan autoilijoille ensimmäisessä sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.|| Hankinnan kohde on kuvattu liitteissä Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos.|| Osallistumishakemukset pyydetään 14.2.2019 klo 12:00 mennessä.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäinen tarjouspyyntö toimitetaan välittömästi perustamisvaiheen päätyttyä järjestelmään hyväksytyille toimittajille, arviolta 11.3.2019 (ks. Palvelukuvaus luku 1.2).

 

 

Ilmoitusnumero 019137-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000)
EUVL S 10
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Lappeenranta
eksote.hankinnat@eksote.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:019137-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED