Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

Rovaniemi, Suomi | Rovaniemen kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 3.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös "hankintayksikkö") on päättänyt kilpailuttaa kuljetuspalveluhankinnat. Hankinnat tullaan kilpailuttamaan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) puitteissa. Järjestelmä on jaettu kahteen (2) luokkaan:|| 1) Henkilökuljetukset|| 2) Tavarakuljetukset.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän toiminta ja hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Toimittajat voivat hakea joko yhteen (1) luokista tai molempiin.|| Kuljetuspalveluille asetettavat vaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Kuljetusten ehdottomat vaatimukset.|| Hankinnoissa käytettäviin sopimuksiin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja (päivitysversio huhtikuu 2017). Ehdot ovat nähtävillä liitteessä 3.|| Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä ei koske Rovaniemen joukkoliikenteen eikä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen piiriin kuuluvia kuljetuksia.

 

 

Ilmoitusnumero 220090-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Tieliikennepalvelut (60100000)
EUVL S 85
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Rovaniemen kaupunki
Rovaniemi
krista.stauffer@rovaniemi.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220090-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED