Koulukalusteet

Kajaani, Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 13.11.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat koulukalusteet.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät koulukalusteet kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutukset tehdään tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyin kriteerein paikkakuntakohtaisesti. Kilpailutuksen tuloksena palveluntuottajat valitaan 1–2 vuoden ajalle ns.täydennysostopaikoiksi. Jos kysymyksessä on uuden kohteen kokonaisvaltainen kalustaminen, voidaan se kilpailuttaa järjestelmän sisällä omana kokonaisuutena.|| Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido, mutta on edellytys tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan.|| Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

 

 

Ilmoitusnumero 543008-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Koulukalusteet (39160000)
EUVL S 222
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
Kajaani
erja.tuovinen@kajaani.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543008-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED